free celebrity sex videos
free celebrity sex videos
celeb sex tapes
Text Size
   

Naposledy pridané

Novinky

Chýbajú Vám informačné tabule? Vyrobíme Vám ich na mieru podľa Vašich požiadaviek.
Home CHRÁNENÁ DIELŇA
Máj 09
Nedeľa

Erby frézované

ERB FRÉZOVANÝ (do interiéru)             Erb je vyroben...

Keramika

                  

Porcelán

   

TAŠKY IGELITOVÉ

 TAŠKY  IGELITOVÉ        

Vlajky

VLAJKY   

  • Erby frézované

  • Keramika

  • Porcelán

  • TAŠKY IGELITOVÉ

  • Vlajky

CHRÁNENÁ DIELŇA PDF Vytlačiť E-mail

Plnenie povinného podielu zamestnávaťeľa so zdravotným postihnutím V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”) je zamestnávateľ občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov v počte, ktorý predtavuje 3,2 % podiel z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od - chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, - občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, - zamestnávateľa, ktorého zamestananci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb. Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

 
Home CHRÁNENÁ DIELŇA